Založ si blog

O činnosti odpady odstraňujúceho obyvateľstva 1. časť

Dnes chcem sa venovať niektorým podľa mňa zaujímavostiam súvisiacim s činnosťou odpadu sa zbavujúceho obyvateľstva na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so zameraním na zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ako prvej chcem sa venovať problematike prítomnosti zložiek stavebných odpadov v zmesových komunálnych odpadoch- ZKO.

V § 19, odseky /5/ a /6/ Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2017 sa uvádza, že na území hlavného mesta je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu a miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor, alebo iné zariadenie na zber drobného stavebného odpadu. Čiže na území Bratislavy máme zavedený pre drobné stavebné odpady len množstvový zber, čo pre občana znamená, že je povinný takýto vyprodukovaný odpad od miesta vzniku odviesť/ odniesť na zberný dvor. Tu by som pozornosť čitateľa chcel ale upriamiť na jednu zaujímavosť a skutočnosť, ktorou je občasná tvorba relatívne veľmi malého množstva stavebných odpadov a zamyslieť sa nad tým, či je správne mať zavedený pre stavebné odpady IBA množstvový zber, alebo umožniť občanom i legálnu alternatívu zbavovania sa určitého množstva takýchto odpadov.

Čo si predstavujem pod pojmom tvorba relatívne veľmi malého množstva stavebných odpadov? Uvediem niekoľko príkladov zo života. Vŕtali nám doma pracovníci do stien diery pre zavedenie internetového kábla. Po skončení činnosti boli na kobercoch kúsočky zo steny, čiže drobný stavebný odpad, ktorý som povysával a spolu s prachom z vysávača som ho vyhodil do kontajnera na zmesový komunálny odpad, čiže neodniesol som ho na zberný dvor, ako predpisuje VZN. Prečo? Neskôr vysvetlím. Iný príklad. Premiestňovali sme doma nábytok a keď sme v kuchyni odsunuli skrinku, zistili sme, že sa rozpadáva stena, čomu som ešte dopomohol, ako si môžete pozrieť v mojom videu publikovanom na Youtube, na ktoré odkaz pripájam:

https://www.youtube.com/watch?v=9ikbZQ5-QlA

Bola toho materiálu plná igelitka a zase som to nezaniesol na zberný dvor, ale som to odstránil do kontajnera na ZKO. Ďalší príklad. Sadili sme pred domom kríky a po vykopaní jám sme objavili v pôde pozostatky z minulosti- kus zrkadla, kúpeľňovú kachličku, úlomok tehly a betónu a niekoľko kameňov. Dal som to spolu s burinou do vreca na odpadky a nešiel som s tým na zberný dvor, ale som to vyšmaril do kontajnera na ZKO. Iný príklad. Máme doma vtáky, korely a papagája horského. Vtáčiky majú rady kamenivo, radšej ako sépiovú kosť, ktoré okusujú a dajú tak pokoj stenám. Tak im nosím do klietky od sestry a brata zo záhrady kamienky. Tieto ale po čase sú znečistené, tak ich vyhodím do koša a dám vtákom nové kamene. Tie znečistené kamene opäť vyhodím do kontajnera na ZKO a nezanesiem ich do zberného dvora, ako to predpisuje VZN. Prečo tak konám? Myslím si, že treba k veciam pristupovať so zdravým rozumom. Reálne totiž existuje jav, ktorý možno nazvať ako občasná produkcia veľmi malého množstva drobných stavebných odpadov a myslím si, že pri takomto charaktere produkcie stavebných odpadov nemusí byť zavedený množstvový zber pre každého občana takým, ktorý vyhovuje z hľadiska nevyhnutnej dopravy a času, ktorý musí obetovať občan, ak chce tento odpad odstrániť na zberný dvor podľa v súčasnosti platného predpisu, ktorý zavádza iba množstvový zber. Zjednodušene napísané, nesadnete do auta s dvomi šutrami a nepôjdete s tým na zberný dvor, lebo čas a náklady vynaložené na takúto činnosť sa vám môžu javiť ako neadekvátne k množstvu vyprodukovaného odpadu. Myslím, že nie som sám, kto sa zbavuje takýchto malých a občasne vznikajúcich množstiev inertných odpadov ich vyhodením do kontajnera na zmesový komunálny odpad, na čo poukazuje i obsah veľmi zaujímavého a poučného videozáznamu spoločnosti OLO, a.s., publikovaného na Youtube pod názvom „Analýza zmesového komunálneho odpadu“, pod ktorý som kedysi pripojil svoj komentár, v ktorom sa venujem i tomu, o čom teraz píšem. V obsahu tohto videozáznamu pracovníci vyrvali na plochu obsah náhodne z mestských častí odobratých kontajnerov na ZKO a tento obsah roztriedili na jednotlivé kôpky podľa toho, kam podľa predpisov konkrétne zložky správne majú sa odkladať. Kôpka, ktorá sa na zázname nachádza v časovom indexe 1:40, obsahuje pracovníkmi oddelené zložky, ktoré by mali patriť na zberný dvor. Môžeme tam vidieť kúsok betónu, tri tehly a keramický kryt z umývadla, o ktorých ich pôvodca, ak sa vôbec jednalo o tú istú osobu, zrejme tiež usúdil, že v rámci okolností ich jednoducho odstráni do kontajnera na ZKO. Pripájam odkaz na záznam:

https://www.youtube.com/watch?v=uqffINmd2IY

Pravdaže iné je, keď si občan vybúra kúpeľňu a má tam plné táčky obkladačiek a muriva, ako to napríklad teraz robil môj švagor, v takom prípade je určite správne vzniknutý odpad odviesť na zberný dvor, pretože väčšie množstvo inertných materiálov by zbytočne zaťažovalo systém zberu a energetického zhodnocovania zmesových komunálnych odpadov a podľa mňa i v spaľovni sa tým zbytočne navyšovalo množstvo škvary a popola a tým i predražoval celkovo ich odvoz na skládku.

Ale znovu opakujem, myslím si, že tak malé množstvá občasne vznikajúcich inertných odpadov, aké vznikajú napríklad pri takých činnostiach, ako som uviedol, nepredstavujú pre systém zberu zmesových odpadov takú záťaž, aby bolo nutné ich oddelene zbierať v rámci množstvového zberu na zberných dvoroch a vynakladať tak čas a prostriedky na individuálnu dopravu do zberného dvora a preto si myslím, že by bolo dobré a správne zvážiť i vo vzťahu k princípom právneho štátu úpravu a doplnenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi tak, aby sa zlegalizovalo odstraňovanie takýchto malých množstiev stavebných odpadov ako súčasť zmesových komunálnych odpadov, kde by sa kvantifikovalo, do akého množstva a uhlopriečky jednotlivých kusov drobných stavebných odpadov je občan tieto oprávnený vyhodiť do kontajnera na ZKO a od akého množstva a uhlopriečky drobných stavebných odpadov je tieto povinný odstrániť na zberný dvor v rámci množstvového zberu.

V druhej časti článku „O činnosti odpady odstraňujúceho obyvateľstva“ sa budem venovať súčasnému systému zberu biologicky rozložiteľných odpadov na území Bratislavy, spôsobom jeho zhodnotenia a môjmu pohľadu na tento systém.

Odstávka spaľovne OLO 4. časť

29.08.2018

V mojom článku nazvanom "Odstávka spaľovne OLO" /1. časť/ z 26-09-2016 som uviedol i to, že osobne považujem likvidáciu zvyškových zmesových komunálnych odpadov, to jest toho, čo zostane viac »

Moje postrehy z Areálu zdravia Zlaté piesky

23.08.2018

Od júna špekulujem, že napíšem niečo o mojich postrehoch z nočného života gay komunity v Bratislave, na ktorú som zameral tento rok zvýšene svoju pozornosť, ale toto si žiada ešte určitý viac »

Odstávka spaľovne OLO 3. časť

30.12.2017

Včera som vyhľadával na internete informáciu o kapacite bunkra odpadov v spaľovni OLO, ktorú som potreboval pre pripravovaný článok "O činnosti odpady odstraňujúceho obyvateľstva 2. časť", viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:48

Šlo o teroristický útok, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia, ale niektoré zdroje hovoria až o štyroch mŕtvych.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 11
Celková čítanosť: 16061x
Priemerná čítanosť článkov: 1460x

Autor blogu

Kategórie